เนื้อเพลง ด้วยรักและห่วงใย

ด้วยรักและห่วงใย


คำร้อง : สุปราณี การพึ่งตน
ทำนอง : วัฒนา บรรเทิงสุข
จังหวะ : บอสโนว่า

ฉันยังคงส่งกำลังใจ
ฝากความห่วงใยผ่านไปบนฟ้า
ให้เธอสดใสเหมือนดวงดารา
พราวพร่างนภา กระพริบเรียงราย
วันเวลา ที่เวียนเปลี่ยนผัน
สร้างความผูกพันยึดมั่นสายใย
แม้จะเนิ่น จะนานเพียงไหน
ยังจำได้ไหมว่าใครคอยห่วง
ตั้งใจคอย เฝ้าคอยวันนั้น
วันที่เหลืองจันท์ดั่งเดือนเต็มดวง
ชูช่อไสว หัวใจโชติช่วง
ดวงจิตทุกดวงต่างร้อยรวมกัน
วันเวลา ที่เวียนเปลี่ยนผัน
สร้างความผูกพันยึดมั่นสายใย
แม้จะเนิ่น จะนานเพียงไหน
ยังจำได้ไหมว่าใครคอยห่วง


***************