English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายบริการวิชาการ
      • วิเทศสัมพันธ์
      • หลักสูตร EMT-B 2556
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
      • วารสารวิทยาลัยฯ
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา


Loading
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช. 
ระบบจัดการแผนฯ ปี 57
ระบบจัดการแผนฯ ปี 58
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบจองห้อง
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ศูนย์ศึกษางานให้การปรึกษาฯ
สมุดโทรศัพท์ภายใน
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Cinahl
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา "เอื้ออาทร ซื่อสัตย์ เสียสละ มีวินัย"    ค่านิยมองค์กร "เกื้อกูล กลมเกลียว ร่วมแรง มุ่งมั่น แบ่งปัน เรียนรู้"

ข่าวประชาสัมพันธ์
      เชิญชวนร่วมส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่า วพ.พปก.
      เชิญประชุม Selected Key Issues in Chronic Illness Management
      รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา
      ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติฯ
      ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
      ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      สอบราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 รายการ
      เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนดาดหินรอบสระน้ำ
      ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนดาดหินรอบสระน้ำ จำนวน 1 แห่ง
      ร่าง Tor ก่อสร้างเขื่อนดาดหินรอบสระน้ำ
      ร่าง เอกสารประกวดราคา ก่อสร้างเขื่อนดาดหินรอบสระน้ำ
      จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
ดูทั้งหมด >>        
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก


 
ผู้อำนวยการ


อาจารย์กาญจนา   ร้อยนาค
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวจากงานทะเบียน
      แจ้งรายละเอียด เตรียมตัวสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม
      อย่าลืมตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วนนะคะ
      ของใช้จำเป็นเมื่ออยู่หอพักสำหรับนักศึกษาหญิง
      ฟอร์มประวัติ (ใหม่)
      รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด ฟอร์มตรวจเอกสารการรับนักศึกษาใหม่
      ผังรายงานตัวในวันที่ 4 ส.ค.57
      ตัวอย่างการกรอกใบมอบตัว และใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา
      แจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้านวิทยาลัยพยาบาล
      เพื่อความชัดเจนเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย นศ.ปี1 ทุกคน
      *ดาวน์โหลด*ใบชำระค่าเล่าเรียน ทั้งนศ.ระบบสอบตรงและสอบกลาง
ดูทั้งหมด >>        
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ประชาสัมพันธ์สำหรับศิษย์เก่า ผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษา
      เชิญศิษย์เก่าฯ ประชุมใหญ่ ในวันที่ 16 ก.ย. 57
      เชิญชวนร่วมส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่า วพ.พปก.
      เชิญชวนศิษย์เก่าสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ
      เรียนเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินของวิทยาลัย
      เรียนเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
ดูทั้งหมด >>        
 
เฮฮาภาษาฟ้าขาว
      INTERNET มีปัญหามา 3 วันแล้ว
      อยากดูวีดีโองานกีฬาสี ปี56
      กยศ.
      ข้อคิด .. สำหรับการดำเนินชีวิตใน ปัจจุบัน
      สอบถามเรื่องกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 4 สค 57 ค่ะ
      รับถ่ายภาพในงานพิธีสำคัญต่างๆครับ
ดูทั้งหมด >>        
 
ภาพกิจกรรม
[ ภาพกิจกรรมทั้งหมด ]

 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

CINAHL Plus with Full Text
 
Visitors :