English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายบริการวิชาการ
      • วิเทศสัมพันธ์
      • หลักสูตร EMT-B 2556
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
      • วารสารวิทยาลัยฯ
    ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา


Loading
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช. 
ระบบจัดการแผนฯ ปี 57
ระบบจัดการแผนฯ ปี 56
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบจองห้อง
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ศูนย์ศึกษางานให้การปรึกษาฯ
สมุดโทรศัพท์ภายใน
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Cinahl
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา "เอื้ออาทร ซื่อสัตย์ เสียสละ มีวินัย"    ค่านิยมองค์กร "เกื้อกูล กลมเกลียว ร่วมแรง มุ่งมั่น แบ่งปัน เรียนรู้"

ข่าวประชาสัมพันธ์
      เชิญประชุม Selected Key Issues in Chronic Illness Management
      รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา
      ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติฯ
      ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
      ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก
      กำหนดการซ้อมรับปริญญา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปกศ 2556
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
      สอบราคางานจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน
      ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ
      ประกาศสอบราคางานจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ จำนวน 1 แห่ง
      ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุดนตรีสากล ๒๐รายการ ครั้งที๒
      ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๘ รายการ
ดูทั้งหมด >>        
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก


 
ผู้อำนวยการ


อาจารย์กาญจนา   ร้อยนาค
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวจากงานทะเบียน
      บทสรุปวันรายงานตัว 4 ส.ค.57
      อย่าลืมตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วนนะคะ
      ของใช้จำเป็นเมื่ออยู่หอพักสำหรับนักศึกษาหญิง
      สำเนา17800 เพิ่ม (ถึงจะส่งเมลล์มาแล้วก็ขอให้นำติดตัวมาด้วย)
      ฟอร์มประวัติ (ใหม่)
      รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด ฟอร์มตรวจเอกสารการรับนักศึกษาใหม่
      ผังรายงานตัวในวันที่ 4 ส.ค.57
      17800เพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่ส่งทางเมลล์คะส่งแฟ็กส์จะอยู่การเงิน
      รายชื่อผู้ที่ส่งสำเนาการชำระเงินผ่านเมลล์ 17800
      ตัวอย่างการกรอกใบมอบตัว และใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา
ดูทั้งหมด >>        
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ประชาสัมพันธ์สำหรับศิษย์เก่า ผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษา
      เชิญชวนศิษย์เก่าสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ
      เรียนเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินของวิทยาลัย
      เรียนเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
ดูทั้งหมด >>        
 
เฮฮาภาษาฟ้าขาว
      สอบถามเรื่องกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 4 สค 57 ค่ะ
      รับถ่ายภาพในงานพิธีสำคัญต่างๆครับ
      internet น่าจะดีกว่านี้
      อยากมีปิดเทอมแบบ 3เดือนเต็ม
      WiFi หอลูกกวาดมีปัญหา
      ขอเสนอธุรกิจ Duo เติมเงินมือถือ + ตู้น้ำหยอดเหรียญ
ดูทั้งหมด >>        
 
ภาพกิจกรรม
 ร่วมต้อนรับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแก่ราษฎรฯ
 รับโล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาสผลการสอบสภาฯ มีค่าเฉลี่ย 3 ปีติดต่อกัน มากกว่าร้อยละ 80
 แลกเปลี่ยนการรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
 งานเทศกาลของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี 2557
 อบรม ศึกษา ดูงานระดับผู้บริหาร ของสบช. ณ ประเทศ โปแลนด์ เช็ค และเยอรมัน
 ทหาร.. ร่วมใจพัฒนารั้ววิทยาลัย พร้อมมอบทุน สนับสนุน ค่าสีทารั้ว

 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

CINAHL Plus with Full Text
 
Visitors :